Chính sách bảo mật

1. Chính sách Bảo mật này mô tả cách thức VEGAS EMPIRE xử lý thông tin dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi có thể quản lý để tham gia vào sản phẩm và các trò chơi, tính năng tổng thể cũng như hoạt động của các hệ thống và trang web. Tham khảo Phần 6.4

2. Bạn đồng ý, thừa nhận và đồng ý để VEGAS EMPIRE thực hiện thông tin của bạn và mục đích cho phép sử dụng dữ liệu, đăng ký tài khoản và sử dụng trang web của bạn để cho phép khách hàng bán sản phẩm và trò chơi của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng

3. VEGAS EMPIRE chỉ có thể sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân cho phép bạn tham gia vào sản phẩm và trò chơi, đồng thời thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bạn tham gia chơi trò chơi và các thủ tục xác minh tài khoản của bạn.

4. Bằng cách gửi thông tin và dữ liệu của bạn cho chúng tôi và sử dụng Trang web, bạn đồng ý với tất cả sự tiết lộ giữa các công ty thuộc VEGAS EMPIRE (bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề, nhà cung cấp, cổng thanh toán) có thể chịu trách nhiệm về một số chức năng và hoạt động và hệ thống trang web như được định nghĩa trong chính sách Bảo mật này

Thông tin cá nhân và dữ liệu bạn có thể sử dụng cùng với thông tin khác cho các mục đích sau:

  • 1. Liên quan đến các giao dịch bao gồm thanh toán trực tuyến và thanh toán ngoại tuyến (truyền thống)
  • 2. Đổi vé cá cược
  • 3. Quản lý tài khoản của bạn và nâng cấp hồ sơ thành viên
  • 4. Tuân thủ trách nhiệm pháp lý và dịch vụ của chúng tôi
  • 5. Nghiên cứu, khảo sát và phân tích thành viên
  • 6. Cung cấp các chương trình khuyến mãi, sản phẩm và hỗ trợ
  • 7. Theo dõi Giám sát các giao dịch được phân công thành viên để kiểm tra gian lận, các hoạt động cá cược bất thường, gian lận tiền thưởng, thông đồng và gian lận nhóm cá cược.

5. Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại, email, tin nhắn văn bản (SMS) và hoặc thậm chí sử dụng tất cả các kênh liên hệ. Nếu các cuộc gọi đến và đi từ bộ phận hỗ trợ của khách hàng của chúng tôi được ghi lại vì mục đích bảo mật và các yêu cầu với bất kỳ vấn đề nào bạn nhận được từ nhóm hỗ trợ.

6. Thông tin liên hệ cookie được chuyển vào ổ cứng của máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie cho một số hoạt động của trang web. Vui lòng nhấp vào chọn xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã được lưu trữ trên máy tính của bạn

7. Bất kỳ chính sách bảo mật nào Các thay đổi của chúng tôi sẽ được đăng trên trang này và có hiệu lực ngay lập tức

8. VEGAS EMPIRE có thể xuất bản trang giải thưởng của bạn trên web với tên gọi “Người chiến thắng” và ở các thị trường cụ thể (ví dụ: bản tin, biểu ngữ). Các ấn phẩm này sẽ bao gồm các thành viên của “Tên người dùng” và số tiền giành được.